Подобряване на производствения капацитет в РЕСАПАК ООД
26.02.2020
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
14.09.2021
Show all

Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл.95 ал.1 от закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме всичко заинтересовани , че РЕСАПАК ООД има следното инвестиционно намерение : ”Изграждане на цех за производство на кашони с прилежащи административна и складова част в Индустриален парк , кв.16 , парцел 8  – ПИ с идентификатор  83510.693.8 по КК на гр.Шумен” с възложител „РЕСАПАК”ООД гр. Шумен