KG156

ABOUT US:


Our focus is on the high quality of production and service, reliability and sustainability in our relationship with partners.

We started with the production of standard type packages from corrugated cardboard, in 1999 we expanded our product range with Die cut type packages and from 2014 we have also launched production of Laminated packages.

READ MORE

PRODUCTS:


OUR CLIENTS ARE:

Italfood2Italfood1
Lavena2Lavena1
Tesy2Tesy1
Frukto-new2Frukto-new1
Diavena2Diavena1
Dobrudjanski-hliab2Dobrudjanski-hliab1
velikovi2velikovi1
ameva2ameva1
alkomet2alkomet1
kupro2kupro1
vakomvakom1
klasolio2klasolio

CONTACT US:

NEWS & PROJECTS

14.09.2021

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

РЕСАПАК ООД е бенефициент по договор № BG16RFOP002-2.089-1918-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 […]
20.07.2020

Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл.95 ал.1 от закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме […]
26.02.2020

Подобряване на производствения капацитет в РЕСАПАК ООД

РЕСАПАК ООД е бенефициент по договор  № BG16RFOP002-2.040-0279-C01 „Подобряване на производствения капацитет в РЕСАПАК ООД“,, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040 […]