23.09.2022

РЕСАПАК ООД е бенефициент по договор № BG16RFOP002-6.002-0452-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност на РЕСАПАК ООД“

РЕСАПАК ООД е бенефициент по договор    № BG16RFOP002-6.002-0452-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност на РЕСАПАК ООД“,  финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна […]
13.08.2021

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

РЕСАПАК ООД е бенефициент по договор № BG16RFOP002-2.089-1918-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 […]
20.07.2020

Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл.95 ал.1 от закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме […]
26.02.2020

Подобряване на производствения капацитет в РЕСАПАК ООД

РЕСАПАК ООД е бенефициент по договор  № BG16RFOP002-2.040-0279-C01 „Подобряване на производствения капацитет в РЕСАПАК ООД“,, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040 […]